• SiteBanner

  Όροι & Προϋποθέσεις/Terms & Conditions HOPSC2018

  1. Όλοι οι αθλητές πρέπει να ανήκουν σε Αθλητικό Σωματείο - Μέλος της Ομοσπονδίας και να υπάρχει ενημερωμένο Δελτίο Αθλητή και Κάρτα Υγείας Αθλητή. Ενημερωθείτε για τους ενεργούς συλλόγους στο http://www.hellenicpolesport.gr/index.php/club/clubs

  2. Όλοι οι Αθλητές καλούνται να φορούν στολή και μπλουζάκι του Συλλόγου που εκπροσωπούν. Η στολή πρέπει να φοριέται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, εκτός από τη στιγμή που ο Αθλητής είναι στη σκηνή για να αγωνιστεί. Η αθλητική φόρμα θα φορεθεί όταν ο Αθλητής κληθεί να συμμετάσχει για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή για την τελετή του μεταλλίου. Οι Αθλητές που δεν έχουν σχετική Αθλητική φόρμα Συλλόγου δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν. Σας συμβουλεύουμε, οι αθλητές που εκπροσωπούν τον ίδιο Σύλλογο να φορούν το ίδιο σχέδιο.

  3. Όλοι οι Αθλητές πρέπει να έχουν ενεργή κάρτα Αθλητών με τη φωτογραφία τους, υπογεγραμμένη από Ιατρό την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα του διαγωνισμού

  4. Τα γυμνά πόδια επιτρέπονται μόνο στη σκηνή

  5. Όλες οι μεταφορές και η διαμονή επιβαρύνουν τον αθλητή

  6. Όλοι οι αθλητές πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας IPSF (Ανατρέξτε στο Code of Point 2017/2018 http://www.hellenicpolesport.gr/documentation/CodeOfPoints2017-2018_Greek.pdf)

  7. Απαγορεύεται στους αθλητές να συνομιλούν με τους κριτές σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό

  8. Όλες οι αιτήσεις για ανατροφοδότηση πρέπει να διαβιβάζονται στον επικεφαλής κριτή μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων επί Στύλου

  9. Όλοι οι αθλητές πρέπει να διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού καθ 'όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και σε όλες τις συνεντεύξεις/κοινοποιήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/δικτύωσης πριν ή μετά τον διαγωνισμό

  10. Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων επί Στύλου διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει/αναρτήσει τα ονόματα, φωτογραφιών και βίντεο των Αθλητών και τον Συλλόγων που εκπροσωπούν, στα μέσα κοινωνική δικτύωσης της (Website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Plus) πριν ή μετά τον διαγωνισμό

  11. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα σε επίπεδο πληροφοριών και έγκαιρα σε επίπεδο χρόνου, διαφορετικά θα επιβληθούν οι ποινές που ορίζονται από την IPSF και αναγράφονται στο Code of Points 2017/2018 http://www.hellenicpolesport.gr/documentation/CodeOfPoints2017-2018_Greek.pdf

       11a. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Hellenic Open Pole Sport Championship 2018 ορίζεται η 26η & 27η Μαΐου 2018

       11b. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Hellenic Open Pole Sport Championship 2018 ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία αίτησης για τον διαγωνισμό ορίζεται η 26η Απριλίου 2018

       11c. Ημερομηνία κλήρωσης της σειράς εμφάνισης των αθλητών ορίζεται η 30η Απριλίου 2018. Η σειρά εμφάνισης θα κοινοποιηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας (Website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Plus)

       11d. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του μουσικού κομματιού της παρουσίασης του Αθλητή ορίζεται η 5η Μαΐου 2018. Τα μουσικά κομμάτια πρέπει να υποβληθούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σημείωση: Στο θέμα πρέπει να αναγράφεται το όνοματεπώνυμο του Αθλητή (πχ.: Μουσικό Κομμάτι - Χατζή Δέσποινα)

       11e. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στολής/κοστουμιού της παρουσίασης του Αθλητή ορίζεται η 5η Μαΐου 2018. Οι στολές/κοστούμια πρέπει να υποβληθούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Σημείωση: Στο θέμα πρέπει να αναγράφεται το όνοματεπώνυμο του Αθλητή (πχ.: Ενδυμασία - Χατζή Δέσποινα)

  12. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του Αθλητή στο Hellenic Open Pole Sport Championship θα πρέπει να καταβληθεί το αντίτιμο της συμμετοχής σας στο Hellenic Open Pole Sport Championship 2018.

  Σημείωση: Kατά την πληρωμή του αντιτίμου σιγουρευτείτε ότι στα σχόλια θα αναγραφτεί το όνομα του Αθλητή για να πραγματοποιηθεί αντιστοίχιση με την Αίτηση Συμμετοχής στο Hellenic Open Pole Sport Championship 2018

  14. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω PayPal (https://www.paypal.me/HPSF). Η κάθε συμμετοχή στοιχίζει 20 euro. Η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη υποβολής αιτήσεων (26 Απριλίου 2018).

  15. Η αίτηση συμμετοχής και η πληρωμή του αντιτίμου είναι δεσμευτική. Δεν καταβάλλεται καμία επιστροφή χρημάτων κατά τη δήλωση του Αθλητή ότι επιθυμεί την αποχώρηση από τον διαγωνισμό 

   

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε δύο κατηγορίες, π.χ. Pole Sport & Artistic Pole, πρέπει να κάνετε δύο ξεχωριστές αιτήσεις μέσω αυτής της φόρμας

   

  ENGLISH

  1. All Athletes must represent a registered and active Club of the Federation. If you are competing in the Open Championship you represent your country

  2. All Athletes are required to wear the outfit and t-shirt of the Association they represent. The outfit must be worn at any time during the contest, except when the athlete is on stage to fight. The athletic form will be worn when the Athlete is invited to participate for the announcement of the results or for the medal ceremony. Athletes who do not have a relevant Athletic Form will not be able to compete. We advise you, athletes who represent the same Association should wear the same design. If you are competing in the Open Championship you must wear black tracksuit

  3. All Athletes must have an Athlete's Active Card with their photo, signed by a Physician, which they must have with them on the day of the competition. If you are competing in the Open Championship please email us to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  4. The bare feet are only allowed on the stage

  5. All transport and accommodation will be borne by the athlete

  6. All athletes must comply with the IPSF Code of Points (See Code of Point 2017/2018 http://www.hellenicpolesport.gr/documentation/CodeOfPoints2017-2018_Greek.pdf)

  7. It is forbidden for athletes to talk with the judges on all issues relating to the competition

  8. All requests for feedback must be forwarded to the chief judge through the Hellenic Federation of Pole Sports.

  9. All athletes must maintain the highest level of professionalism throughout the competition and in all interviews / media / networking interviews before or after the competition

  10. The Hellenic Federation of Pole Sports reserves the right to communicate / upload the names, photos and videos of the Athletes and Associations they represent in its social media (Website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Plus) before or after the contest.

  11. All documents must be valid at the information level and timely in time, otherwise the penalties specified by the IPSF will be imposed and listed in the Code of Points 2017/2018 http://www.hellenicpolesport.gr/documentation/CodeOfPoints2017-2018.pdf

       11a. The date of the Hellenic Open Pole Sport Championship 2018 is May 26th & 27th May 2018

       11b. The starting date for applications for participation in the Hellenic Open Pole Sport Championship 2018 is 1 December 2018. The closing date for the call for competition is 26 April 2018

       11c. Date of draw of the athletes' series is set to April 30, 2018. The series will be shared on the Federation's social media (Website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Plus)

       11d. The deadline for submitting the music of Athlete's presentation is set on May 5, 2018. The music must be submitted to e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

  Note: The subject must state the Athlete's name (eg: Music - Anna Smith)

       11e. The final date of submission of the athlete's costume / costume is set on May 5, 2018. Costumes / suits must be submitted to e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Note: The subject must state the Athlete's name (eg: Costume - Anna Smith)

  12. To qualify for the Athlete's participation at the Hellenic Open Pole Sport Championship, you will be paid for your participation in the Hellenic Open Pole Sport Championship 2018.

  Note: When paying the fee, make sure that the Athlete's name is entered in the comments to match with the Hellenic Open Pole Sport Championship 2018 Application Form

  14. Payments can be made via PayPal (https://www.paypal.me/HPSF). Registration fee  20euro. Payment must be completed by the deadline for submitting applications (26 April 2018)

  15. The application for participation and the payment of the fee is binding. No refund is paid when the Athlete declares that he wishes to withdraw from the contest.

   

  NOTE: If you want to join two categories, e.g. Pole Sport & Artistic Pole, you must make two separate requests via this form

  Υποστηρικτικά Μέλη της Ομοσπονδίας

  Line of Dance
  Line of Dance
  Θεσσαλονίκη
  PoleBox Ioannina
  PoleBox
  Ιωάννινα
  Anastasia's Pole Fitness Academy
  Anastasia's Pole Fitness Academy
  Άνοιξη - Κηφισιά
  Vintage Pole Studio
  Vintage Pole Studio
  Πάτρα
  Acrogymnastics Pole Sport Training
  Acrogymnastics Pole Sport Training
  Αθήνα
  Footwings Dance Studio
  Footwings Dance Studio
  Αθήνα
  Energy
  Energy
  Αργοστόλι

  Χορηγοί Ομοσπονδίας

  SunPole
  SunPole
  GIVOVA
  EAGLE
  EAGLE
  OlaThessaloniki
  olaThessaloniki
  Vergina Hotel
  Vergina Hotel

  Συνεργάτες της Ομοσπονδίας

  Usar Hellas
  USAR Hellas